เรื่องราวของเรา

                  การบริการนั้นฝังลึกอยู่ในยีนของเราพวกเรา ทำให้เรามีนั้นความเชี่ยวชาญในด้านงานบริการมามากกว่า 40 ปี เรามองโลกจากมุมมองของการให้บริการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะทำความเข้าใจกับมัน แต่ก็ไม่ได้ง่ายที่จะดำเนินการได้ในทุกวินาทีและทุกโอกาส

หลักแนวคิด 

                  ประสบการณ์นั้นเปรียบเสมือนความรู้ใหม่ของทุก ๆ บริษัท ซึ่งในทุก ๆ หน่วยงาน มักจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ลูกค้ามีกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา รวมถึงกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ที่ต้องมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้นความพึงพอใจและประสบการณ์ของลูกค้าจะต้องมีการวิเคราะห์ผ่านมืออาชีพ ด้วยซอฟต์แวร์ที่เปิดให้ใช้งานแล้วตอนนี้และดีที่สุดในโลก มีการแสดงผลข้อมูลแบบประมวลผลทันทีและจะถูกนำเสนอ ให้อยู่ในรูปแบบการแสดงผลของข้อมูลโดยสื่อรูปภาพ (infographic) เพื่อให้ง่ายในการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น application บนโทรศัพท์, หรือระบบอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ ที่ทำมาเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริษัทคอยดูแลเรื่องประสบการณ์ของลูกค้าเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอินโฟกราฟฟิคนี้เพื่อที่จะทราบแนวความคิดของพวกเขา และแนวความคิดของพวกเขาในที่นี้หมายถึงแนวความคิดของลูกค้าและทุกคนในบริษัทของคุณด้วย!

 
new11.jpg

Robert Teulings

Chief Executive Officer

Born in the Netherlands many moons ago. I never expected to live in Asia but I took that road when I had the opportunity. I love to play blues on piano and guitar

Viriyakan  Trongsri

IT Support & Creation

I’m a IT specialist I'm always challenged to make video creations and presentation on computer.

 Paepan  Boonpoem

Office Manager

Living in Bangkok, I have a beautiful smile, I love to travel Also likes to shopping my favorite drink is black coffee,  Just because it's hard doesn't mean it's impossible, YOU CAN DO IT.

Pattiya Ajudia

Research and Marketing

I'm the Research Marketing for this company. I always think that everything is possible if you think it is possible and work hard for it.