บริการของเรา

VOICE OF CUSTOMER

NPS = The Promoter Score

ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความภักดีของลูกค้าที่ไม่ใช่การสร้างแบบสอบถามที่ไม่รู้จบ แต่จะเป็นแบบสอบถามที่ใช้คำถามที่เข้าใจง่ายและเฉพาะเจาะจงถึงแก่นแท้ ต่อลูกค้า โดยเป็นคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ตรง เช่น คุณอยากแนะนำสินค้า บริการ บริษัท ให้กับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงานหรือไม่?

VOICE OF EMPLOYEE

eNPS = Employee NPS

ป็นดัชนีที่ใช้วัดความผูกพันและภักดีของพนักงานที่มีต่อธุรกิจหรือบริษัท eNPS มีความสัมพันธ์โดยตรงจากระยะสั้น ถึง ระยะกลาง ของความตั้งใจของพนักงานเป็นคะแนนส่วนหนึ่งที่มักใช้ในการวัด การค้นคว้าที่กว้างขึ้น เพื่อดูความพึงพอใจของพนักงาน

VOICE OF BUSIINESS

Real-time insight into processes

ป็นกระบวนการไม่ต้องรอผลการตรวจสอบอีกต่อไป โดยการวัดคุณภาพด้วยการแปลงเป็นดิจิทัล คุณจะมีข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เสมอในการวัดและตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตรวจสอบสถานะได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ENG.png

เครื่อง
มือ

กล่องเครื่องมือเรามีอะไรบ้าง?

  • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร

  • ทีมการตลาดและการขายที่มั่นคง

  • ความรู้ด้านไอทีอย่างสร้างสรรค์

  • ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการรวบรวมและนำเสนอข้อมูล